D.I.SEVEN® ČLÁNKY

7
Každý pracovník SBS by mal mať tieto osobnostné a fyzické predpoklady
ČLÁNKY
17. 4. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
V dnešnom neustále sa meniacom svete je bezpečnosť jednou z najvyšších priorít pre podniky, organizácie aj jednotlivcov.
7
Prevencia proti vandalizmu: Stratégie a technológie, ktoré fungujú
ČLÁNKY
12. 4. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
Nasledujúce stratégie a technológie predstavujú komplexný prístup k prevencii vandalizmu.
7
Základné oprávnenia osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany
ČLÁNKY
10. 4. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
Zabezpečenie fyzickej ochrany je zásadnou súčasťou prevádzky každej bezpečnostnej agentúry.
7
Ako môže SBS zvýšiť bezpečnosť vašich objektov
ČLÁNKY
3. 4. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
SBS predstavuje kľúčového hráča v oblasti ochrany majetku, zabezpečenia objektov a ochrany osôb.
7
Dôležitosť recepčných služieb v prvej línii vašej firmy
ČLÁNKY
16. 2. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
V tomto článku sa podrobne zameriame na to, prečo sú recepčné služby v prvej línii každej firmy tak dôležité, a aký majú vplyv na jej úspech a dobré meno.
7
5 dôvodov, prečo outsourcovať prepravu finančnej hotovosti
ČLÁNKY
8. 2. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
Outsourcing prepravy finančnej hotovosti je rozhodnutie, ktoré môže priniesť podnikom mnohé výhody.
7
Pult centralizovanej ochrany: Kedy je najlepším riešením pre váš objekt?
ČLÁNKY
27. 2. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
V tomto článku sa zameriame na to, prečo a kedy by mal byť pult centralizovanej ochrany zvolený ako najlepšie riešenie pre váš objekt.
7
Úloha fyzickej ochrany v dnešnej digitálnej dobe
ČLÁNKY
25. 2. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
V dobe, kedy sa zdá, že digitalizácia a kybernetická bezpečnosť zaujímajú popredné priečky v diskusiách o ochrane majetku a informácií, možno by sa mohlo zdať, že fyzická ochrana je reliktom minulosti. Avšak opak je pravdou.
7
Inovácie a trendy v oblasti zabezpečenia objektov na rok 2024
ČLÁNKY
5. 2. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
Zabezpečenie objektov predstavuje kľúčový aspekt ochrany majetku, dát i ľudských životov. V súčasnosti prebieha dynamický vývoj v oblasti technológií a služieb, ktoré majú za cieľ zvyšovať bezpečnosť fyzických a virtuálnych priestorov.
7
10 tipov na zlepšenie bezpečnosti vašich objektov
ČLÁNKY
5. 2. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
V dnešnej dobe, keď sa bezpečnostné hrozby stávajú stále sofistikovanejšími a nepredvídateľnými, je ochrana objektov kľúčovou súčasťou celkového bezpečnostného plánu každej organizácie.
7
Ako získať zbrojný preukaz? Splniť musíte tieto podmienky
ČLÁNKY
21. 1. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
Získanie zbrojného preukazu je proces, ktorý je regulovaný zákonom č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach“).
7
Ako sa stať pracovníkom SBS? Jednou z podmienok je aj preukaz odbornej spôsobilosti
ČLÁNKY
21. 1. 2024
Autor:  D.I.SEVEN®
Práca v bezpečnostnej službe je vyhľadávaná mnohými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí chcú prispieť k ochrane majetku a bezpečnosti ľudí. Jednou z kľúčových podmienok je získanie preukazu odbornej spôsobilosti.
7
Praktický sprievodca: Na čo sa zamerať pri výbere bezpečnostnej firmy
ČLÁNKY
30. 10. 2023
Autor:  D.I.SEVEN®
Hľadáte spoľahlivú bezpečnostnú firmu, ktorá ochráni váš obchodné alebo súkromné majetky? Nie je to jednoduchá úloha, keďže na trhu existuje mnoho možností a každá z nich má svoje silné i slabé stránky.
7
Môže SBS obmedziť osobnú slobodu osoby? Toto sú právomoci, ktorými pracovník SBS disponuje
ČLÁNKY
30. 10. 2023
Autor:  D.I.SEVEN®
Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, aké právomoci majú pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby (SBS), tento článok je pre vás.
7
10 najčastejších bezpečnostných rizík, ktoré môže odhaliť bezpečnostný audit
ČLÁNKY
30. 10. 2023
Autor:  D.I.SEVEN®
Profesionálne vykonaný audit napomáha efektívne znižovať náklady na ochranu osôb a majetku auditovanej jednotky, vytvára dobrý predpoklad ochrany obchodného tajomstva a napomáha budovaniu dobrej povesti auditovanej jednotky.
7
Fyzická ochrana majetku vs. elektronické zabezpečenie: Zistite, čo je pre vás vhodnejšie
ČLÁNKY
30. 10. 2023
Autor:  D.I.SEVEN®
V tomto článku si ozrejmíme problematiku ochrany majetku a pozrieme sa na to, či je pre vás vhodnejšia fyzická alebo elektronická ochrana majetku.

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".