Odborná spôsobilosť

Preukaz odbornej spôsobilosti je povinnou výbavou pre prácu v bezpečnostných službách.

D.I.SEVEN® je akreditovaná spoločnosť na vykonávanie kurzov pre budúcich pracovníkov. Kurz prebieha priamo u nás na všetkých našich pobočkách a je vykonávaný v 3 týždňových intervaloch.

Ak máte záujem pracovať v službách D.I.SEVEN® neváhajte sa prihlásiť na náš kurz ktorý prebieha každé 3 týždne.

Celý kurz trvá 72 hodín. Na konci je ukončený skúškou odbornej spôsobilosti. Na základe výsledkov z tejto skúšky získate preukaz odbornej spôsobilosti typu S. Tento kurz je plne hradený našou spoločnosťou, v prípade, že sa po jeho absolvovaní stanete našim zamestnancom. Preukaz odbornej spôsobilosti má platnosť 10 rokov.

Dopyt Mám záujem o prácu
Kontaktný formulár
Recepcia D.I.SEVEN®