Fyzická ochrana objektov a osôb

Fyzická ochrana objektov je zabezpečovaná formou fyzického chránenia strážnikmi bezpečnostnej služby D.I.SEVEN®. Ochranu objektov vykonávajú špeciálne zaškolení zamestnanci vybavení náležitými vecnými bezpečnostnými prostriedkami. Pri ochrane objektov zodpovedáme za zverený majetok obchodného partnera a za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte.

Špeciálne zaškolení strážnici D.I.SEVEN® dokážu včas spozorovať nebezpečné situácie a adekvátne na tieto situácie zareagovať. Prevádzame dôslednú kontrolu bezúhonnosti a pracovného nasadenia našich zamestnancov. Znižujeme možné riziká na minimum. Stráženie a ochrana majetku je zabezpečovaná hlavne strážnikmi bezpečnostnej služby v areáli objektu.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Bezpečnostná služba D.I.SEVEN® disponuje akreditáciou vydanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Preto máme možnosť zabezpečiť pre Vás školenie priamo u nás, na ktorejkoľvek pobočke. Na konci tohto školenia, vykonáte skúšku odbornej spôsobilosti a získate preukaz odbornej spôsobilosti typu S. Následne môžete začať pracovať v bezpečnostných službách D.I.SEVEN®. Bez tohto preukazu nie je možné vykonávať túto prácu. Platnosť preukazu je 10 rokov.