Preprava finančnej hotovosti

S požiadavkou na profesionálnu prepravu finančnej hotovosti sa na nás obracia čím ďalej viac klientov. Je to tak z jednoduchého dôvodu. Presun väčšieho množstva hotovosti a cenín predstavuje bezpečnostné riziko. Služba zabezpečenia hotovosti spočíva vo vyzdvihnutí hotovosti, mincí a cenností, a ich presun buď do banky alebo na vopred určené miesto. Preprava je zabezpečovaná špeciálnymi vozidlami, s využitím moderných prostriedkov zabezpečenia proti krádeži a lúpeži.  

Spôsob prepravy a počet ozbrojeného sprievodu, typ špeciálnych vozidiel, ako aj využitie potrebných technických a komunikačných prostriedkov, sú vždy riešené v súlade s poistnými podmienkami, vopred dohodnutým harmonogramom prepráv a potrebami klienta.

Základná ponuka služieb

  • Preprava finančnej hotovosti
  • Preprava cenín
  • Ochranné sprevádzanie finančnej hotovosti a cenín
  • Pravidelné zvážanie tržieb
  • Dotácie bankových pobočiek
  • Preprava hotovosti pre doplnenie bankomatov

Služby sú určené predovšetkým bankovému sektoru, organizáciám štátnej správy a podnikateľským subjektom, ale taktiež Komukoľvek, kto potrebuje operatívne disponovať s finančnou hotovosťou.

Táto služba je zabezpečovaná na celom území Slovenskej republiky.