Elektronické zabezpečenie

Elektronické bezpečnostné systémy ponúkajú komplexné riešenie pre Vaše potreby ochrany osôb a majetku. D.I.SEVEN® zabezpečuje predaj, projekciu, montáž, záručný a pozáručný servis, revízie.

Jednou z možností ako vylepšiť bezpečnostný systém je napojenie na PCO - Pult centralizovanej ochrany. 
D.I.SEVEN® Vám ponúka kompletnú službu: od návrhu riešenia, cez inštaláciu a napojenie na náš centrálny systém, až po posledný bod, ktorým je dohľad. Všetko v jednom pre Vás zariadi naša firma.
Zaistíme Vám montáž systému a napojenie na PCO na kľúč!

Možnosti zabezpečenia:

  • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS),
  • elektronickú požiarnu signalizáciu (EPS),
  • bezpečnostné kamery (CCTV), ktoré v reálnom čase prenášajú ostré obrazové zábery sledovaného priestoru.

 Tieto systémy fungujú po celom území SR.

Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany je pracovisko, ktoré nepretržite prijíma a spracúva informácie vyslané z elektronických systémov. KLIENT Má 24/7 NEPRETRžITý PRíSTUP K INFORMáCIáM O JEHO OBJEKTE. PROSTREDNíCTVOM PULTU CENTRALIZOVANEJ OCHRANY Má MOžNOSť NEUSTáLEHO VZDIALENéHO DOHĽADU.