Praktický sprievodca: Na čo sa zamerať pri výbere bezpečnostnej firmy

30. 10. 2023
ČLÁNKY

Praktický sprievodca: na čo sa zamerať pri výbere bezpečnostnej firmy

Hľadáte spoľahlivú bezpečnostnú firmu, ktorá ochráni váš obchodné alebo súkromné majetky? Nie je to jednoduchá úloha, keďže na trhu existuje mnoho možností a každá z nich má svoje silné i slabé stránky. V našom najnovšom blogovom článku vám preto ponúkame praktického sprievodcu, ktorý vás dopodrobna prevedie kľúčovými faktormi, na ktoré by ste sa mali zamerať pri výbere bezpečnostnej firmy. V nasledujúcich riadkoch zistíte, ako vybrať najlepšiu možnosť, ktorá spĺňa vaše konkrétne potreby, a zároveň vám poskytne pokoj a istotu.

Čomu sa venuje bezpečnostná služba

Bezpečnostná firma sa môže venovať širokej škále služieb súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou. Jej hlavným účelom je chrániť majetok, osoby, informácie a iné hodnoty svojich klientov.

1. Fyzická ochrana

Bezpečnostná firma poskytuje fyzickú ochranu, ktorá zahŕňa ochranné a strážne služby. To môže zahŕňať ochranu osobných majetkov, obchodných objektov, stavenísk, verejných priestorov atď. Špeciálne školení strážnici sú vyškolení na rôzne typy hrozieb a nebezpečenstiev, aby sa dokázali účinne vysporiadať s akoukoľvek situáciou. Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) pod pojmom fyzická ochrana rozumie obchôdzku, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a priame riadenie a kontrola týchto činností.

2. Elektronické zabezpečenie

Bezpečnostné firmy poskytujú služby ako inštalácia a monitorovanie bezpečnostných kamier, alarmových systémov, prístupových systémov a iných foriem elektronického zabezpečenia. Tieto systémy môžu byť použité na ochranu pred vlámaním, odcudzením majetku alebo na monitorovanie podozrivých aktivít. Elektronické zabezpečenie objektu môže byť v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti realizované zabezpečovacím systémom, alebo poplachovým systémom.

3. Bezpečnostný audit

Bezpečnostný audit je proces, pri ktorom bezpečnostná firma posúdi bezpečnostné riziká a slabé miesta ochrany v prostredí klienta. To môže zahŕňať kontrolu fyzických a elektronických bezpečnostných opatrení, režimových opatrení a ich vzájomných kombinácií.

4. Preprava financií

Bezpečnostné firmy môžu poskytnúť služby prepravy financií. Toto sa často využíva bankami, obchodmi a inými organizáciami, ktoré potrebujú prepraviť veľké sumy peňazí alebo iné hodnoty na rôzne miesta s vysokým rizikom krádeže alebo lúpeže.

5. Realizácia kurzov odbornej spôsobilosti

Bezpečnostné firmy, ktoré majú udelenú licenciu na poskytovanie odbornej prípravy a poradenstva môžu tiež poskytnúť odborné výcvikové programy a kurzy pre jednotlivcov alebo organizácie, ktoré chcú zvýšiť svoje bezpečnostné schopnosti. Tieto kurzy môžu pokrývať rôzne témy, vrátane osobnej obrany, prvej pomoci, krízového manažmentu, bezpečnej manipulácie so zbraňami a iné.

Ako si vybrať bezpečnostnú firmu

Výber správnej bezpečnostnej firmy je kľúčovou súčasťou zostavenia efektívnej a spoľahlivej ochrany vášho majetku. Nie všetci dodávatelia bezpečnostných služieb sú ale rovnakí. Niektoré firmy sa môžu zamerať na ponuku základných služieb, ako je monitorovanie alarmov a pravidelné bezpečnostné kontroly, zatiaľ čo iné môžu ponúkať komplexnejší balík, ktorý môže zahŕňať video dohľad, prístupový kontrolný systém a dokonca aj taktickú reakciu na bezpečnostné incidenty.

Existujú však určité kľúčové faktory, ktoré by mali byť pri výbere bezpečnostnej firmy zohľadnené.

1. Skúsenosti a odbornosť

Firma, ktorú si vyberiete, by mala mať solídne skúsenosti v oblasti bezpečnostných služieb. Skúsenosti ukazujú, že firma vie, ako efektívne zvládať rôzne bezpečnostné situácie, a má schopnosť prispôsobiť sa novým hrozbám a výzvam.

2. Licencie a certifikáty

Vždy skontrolujte, či má bezpečnostná firma potrebné licencie a certifikáty. Tieto dokumenty znamenajú, že firma spĺňa všetky právne požiadavky na poskytovanie bezpečnostných služieb, a že jej zamestnanci prešli potrebným školením a overením. Licencie na poskytovanie bezpečnostných služieb vydáva miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru.

3. Poskytované služby

Dôkladne si preštudujte, aké služby firma poskytuje. Potrebujete firmu, ktorá môže poskytnúť všetko, čo potrebujete, čím zamedzíte zdĺhavému jednaniu s viacerými dodávateľmi. Komplexnosť poskytovaných služieb minimalizuje riziko v bezpečnostnom systéme, pretože čím viac subjektov sa na ochrane vášho majetku podieľa, tým vyššie je riziko vzniku bezpečnostných hrozieb (nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými subjektami, prenášanie zodpovednosti, zlá koordinácia atď.).

4. Ceny

Nakoniec je dôležité porovnať si ceny rôznych firiem. Ale nezabúdajte, že najlepšia cena nemusí vždy znamenať najlepšiu hodnotu. Dôležité je, aby cena zodpovedala kvalite a rozsahu poskytovaných služieb.

Výber správnej bezpečnostnej firmy je investíciou do bezpečnosti vášho domova alebo obchodu. Preto je nevyhnutné venovať tomuto procesu dostatočný čas a pozornosť, aby ste si boli istí, že ste urobili správne rozhodnutie.

Dôležitosť referencií

Pri výbere bezpečnostnej firmy, rovnako ako pri akomkoľvek inom obchodnom rozhodovaní, sú referencie nevyhnutné. Tieto recenzie vám umožňujú poznať skúsenosti iných ľudí a robiť informované rozhodnutia.

Ak sa firma môže pochváliť kladnými referenciami od spokojných zákazníkov, je to dobré znamenie. Znamená to, že spoločnosť dokázala splniť očakávania a efektívne zvládla svoje bezpečnostné úlohy.

Navyše, referencie môžu poskytnúť skutočný obraz o tom, ako firma reaguje na problémy a výzvy. Ako rieši konflikty? Ako sa prispôsobuje zmenám? Ako komunikuje so svojimi klientmi? Všetky tieto otázky môžu byť zodpovedané prostredníctvom referencií.

V ideálnom prípade by mala bezpečnostná firma sama ponúkať referencie od svojich predchádzajúcich alebo súčasných klientov. Ak to nie je možné, neváhajte sa opýtať. Transparentnosť je dôležitým aspektom v biznise a profesionálna firma by nemala mať problém zdieľať svoje referencie.

Otázky, ktoré by ste mali položiť potenciálnej bezpečnostnej firme

Pri výbere bezpečnostnej firmy by ste jej mali klásť nasledujúce otázky:

1. Aké sú vaše skúsenosti a odborné znalosti v oblasti bezpečnosti?

2. Máte licenciu na poskytovanie bezpečnostných služieb?

3. Aký druh tréningu a školení dostávajú vaši bezpečnostní pracovníci?

4. Ako rýchlo môžete reagovať na bezpečnostné incidenty?

5. Máte referencie od predchádzajúcich alebo súčasných klientov?

6. Aké sú vaše ceny a čo presne je v nich zahrnuté?

7. Ako sa vyrovnávate s nečakanými situáciami alebo krízami?

8. Máte poistenie proti rizikám spojeným s vašimi službami?

9. Aké technológie používate pri poskytovaní vašich služieb?

10. Ako často dostanem správy o bezpečnostnej situácii, ktorá súvisí s mojim majetkom?

Tieto otázky sú kľúčové pre rozhodovanie o tom, ktorú bezpečnostnú firmu si vybrať. Nielenže vám pomôžu získať ucelený obraz o firme, ale tiež vám umožnia vyhodnotiť, či firma spĺňa vaše požiadavky a očakávania.

Ako hodnotiť a porovnávať ponuky od rôznych firiem

Ak máte na stole viacero ponúk, môže byť ťažké určiť, ktorá je najlepšia. Pri výbere bezpečnostnej firmy je dôležité vedieť, na čo sa zamerať. Nejde len o cenu, ale aj o rad ďalších faktorov, ktoré môžu mať významný vplyv na výslednú kvalitu služieb. Tu je niekoľko kľúčových kritérií, na ktoré by ste mali pri výbere firmy dbať.

Skúsenosti a reputácia

Pozrite sa na históriu firmy, aký dlhý čas pôsobí na trhu a akú má reputáciu. Dôveryhodné sú firmy, ktoré majú dobré referencie a spomínané referencie od predchádzajúcich klientov. Prevádzkovanie bezpečnostnej služby je predmet podnikania, ktorého trvanie sa overiť v obchodnom registri.

Rozsah a kvalita služieb

Dôležité je tiež zistiť, aký je rozsah ponúkaných služieb a ich kvalita. Ideálne je, ak firma poskytuje komplexné služby, teda nielen fyzickú ochranu, ale aj technické zabezpečenie a poskytovanie odborných rád pri ochrane majetku. Uistite sa však, že porovnávate rovnaké služby a výhody. Ak jedna ponuka zahŕňa dodatočné služby alebo výhody, musíte to zohľadniť pri porovnávaní cien.

Cena

Aj keď cena by nemala byť hlavným rozhodovacím faktorom, je dôležité vedieť, či je ponuka v súlade s vašim rozpočtom. Najlacnejšia ponuka nemusí byť vždy najlepšia. Zistite, či lacnejšia cena neznamená nižšiu kvalitu služieb.

Často kladené otázky (FAQ)

Pri výbere bezpečnostnej firmy sa môže vyskytnúť veľa otázok. V tejto sekcii sme pre vás pripravili zoznam tých najčastejších, aby vám pomohol urobiť tú najlepšiu možnú voľbu.

Je dôležité, aby mala bezpečnostná firma fyzickú pobočku v mojom meste?

Mnoho ľudí sa domnieva, že fyzická pobočka v ich meste je nevyhnutnosťou. Nie je to však vždy tak. Aj keď pobočka v blízkosti zvyšuje dostupnosť a umožňuje priamy kontakt, dôležitejšie sú v praxi služby, ktoré firma ponúka a ich kvalita. Mnohé moderné bezpečnostné firmy poskytujú bezpečnostné služby na diaľku, ktoré môžu byť rovnako efektívne.

Koľko stoja služby bezpečnostnej firmy?

Náklady sa líšia v závislosti od množstva a druhu služieb, ktoré potrebujete. Niektoré firmy môžu účtovať mesačné poplatky, iné môžu mať jednorazové náklady na inštaláciu technických prvkov zabezpečenia. Dôležité je mať jasnú predstavu o tom, čo je v cene zahrnuté.

Aké technológie firma používa?

Technológie sú v oblasti bezpečnosti kľúčové. Firma, ktorá sa neustále snaží inovovať a vylepšovať svoje služby, je často tým najlepším riešením. Skúste sa zaujímať o to, aké technológie a systémy firma používa, a ako sa stará o ich aktualizáciu a servis.

Ako rýchlo dokáže firma reagovať na bezpečnostné incidenty?

Rýchla reakcia je v bezpečnostnej sfére kľúčová. Pýtajte sa na časy reakcie, a tiež na to, ako firma komunikuje s klientmi počas incidentu, a či má k dispozícii tím, ktorý je k dispozícii 24/7.

Všetky vyššie spísané poznatky by vám mali pomôcť lepšie pochopiť, na čo sa zamerať pri výbere bezpečnostnej firmy. Nezabudnite, že najlepšia voľba je vždy tá, ktorá vyhovuje vašim konkrétnym potrebám a očakávaniam.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, veľmi radi vám odpovieme, prípadne vám pripravíme cenovú ponuku presne na mieru.

Autor:  D.I.SEVEN®

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".