Pult centralizovanej ochrany

PCO je skratka systému zabezpečenia, v ktorom centrálne pracovisko nepretržite prijíma a spracúva informácie vyslané z elektronických zabezpečovacích systémov vo Vašom objekte.

Tento systém funguje 24/7. Operátor v našom monitorovacom centre je v prípade narušenia objektu informovaný o poplachu, alebo inej sledovanej udalosti.

Ako prebieha zapojenie? Náš technik si s klientom dohodne osobné stretnutie a príde na obhliadku priestoru, pre ktorý budeme systém zabezpečovať. Následne vytvoríme projekt elektronického zabezpečenia a uskutočníme inštaláciu bezpečnostného systému. Prebehne nastavenie, kontrola a zadanie do systému. Následne informujeme klienta o začatí non-stop monitoringu objektu. Nakoniec, posledným bodom, je prevzatie monitorovaného objektu klientom. Od tohto momentu je klient napojený na náš pult centralizovanej ochrany.

Zaistíme Vám montáž systému a napojenie na PCO na kľúč

D.I.SEVEN® Vám ponúka kompletnú službu: od návrhu riešenia, cez inštaláciu a napojenie na náš centrálny systém až po posledný bod ktorým je dohľad. Všetko v jednom pre Vás radi zariadime. Montáž tohoto systému vykonávAme po celom území Slovenskej republiky. 
Pokiaľ už systém PCO máte, nie je problém už len pripojiť Vás na náš pult.